Sorte vinove loze Hrvatskog zagorja

Smudna belina

Smudna belina

SMUDNA BELINA

Roditelji ove sorte su Črnina kesna i Belina strohrvatska. Črnina kesna je sorta koja je tijekom predfiloksernog razdoblja (kraj 19. i početak 20. stoljeća) bila zastupljena na području sjeverozapadne Hrvatske, ali i na području Štajerske pod različitim sinonimima. Danas je praktički nestala iz proizvodnih nasada. S obzirom da je drugi roditelj Beline smudne Belina Starohrvatska, kao i činjenica da nije pronađena nigdje drugdje, može se zaključiti da je najvjerojatnije nastala na području sjeverozapadne Hrvatske pa ju možemo smatrati autohtonom sortom.

Danas je populacija Beline smudne izuzetno mala. Sorta je tijekom inventarizacije autohtonog sortimenta pronađena u nekoliko vinograda na području Hrvatskog zagorja i to samo nekoliko trsova u najstarijim nasadima. Pod nazivom Beljak nalazimo je rijetko i u starim mješovitim nasadima na području Kalnika.

SINONIMI:

BELJAK, SVJETLJAK BIJELI

HOMONIMI I POGREŠNI NAZIVI:

KADARKA BIJELA